Pióra płaskie PREMIUM

Adaptory do piór płaskich PREMIUM

Instrukcja montażu piór płaskich PREMIUM:

Pióra płaskie ECO

Adaptory do piór płaskich ECO

Instrukcja montażu piór płaskich ECO:

Pióra hybrydowe

Adaptor do piór hybrydowych

Instrukcja montażu piór hybrydowych:

Pióra standard

Adaptory do piór standard

Instrukcja montażu piór standard:

Dotacja na kapitał obrotowy dla MOTGUM Sp.j. Perczyński Godlewski Kukla

Projekt dotyczący wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).