Typ połączenia pióro–ramię w samochodach dostawczych, ciężarowych i autobusach

Adaptory – samochody dostawcze i ciężarowe

Adaptory – autobusy

Adaptory do piór płaskich

Dotacja na kapitał obrotowy dla MOTGUM Sp.j. Perczyński Godlewski Kukla

Projekt dotyczący wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).