Export-Import, Tereszyn k. Lublina
Tereszyn 17A (k. Lublina)

(tylko gumy)

Telefon:
(+48) 81 444 14 92OTTO, Lublin
Zemborzycka 53
Lublin

Telefon:
(+48) 81 745 20 73
PLATINUM OIL, Lublin
Zemborzycka 116B
20-445 Lublin

Telefon:
(+48) 81 441 71 19
SABAT, Lublin
Budowlana 24
20-469 Lublin

Telefon:
(+48) 81 446 22 00
(+48) 81 743 91 90
WILCZYŃSKI, Puławy
Zygmunta Wróblewskiego 3F
24-100 Puławy

Telefon:
(+48) 81 888 29 76
Dotacja na kapitał obrotowy dla MOTGUM Sp.j. Perczyński Godlewski Kukla

Projekt dotyczący wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).