AMH MOBIL, Kolno
Wojska Polskiego 46
18-500 Kolno

Telefon:
(+48) 86 278 21 03
AMT Alicja Riliszkis, Białystok
ul. Króla Zygmunta Augusta 26 lok.11
15-136 Białystok

Telefon:
85 6623068; kom. 665518480
AUTOTECH, Kolno
Wojska Polskiego 46
18-500 Kolno

Telefon:
(+48) 86 278 27 83
KOJA, Stawiski
Smolniki 11
18-520 Stawiski

Telefon:
(+48) 86 474 26 03
MULTI OIL, Białystok
Handlowa 7
15-399 Białystok

Telefon:
(+48) 85 746 10 80
PRONAR, Narew
Mickiewicza 101A
17-210 Narew

Telefon:
(+48) 85 681 63 29
Dotacja na kapitał obrotowy dla MOTGUM Sp.j. Perczyński Godlewski Kukla

Projekt dotyczący wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).