Select filter


Choose wiper blade length

Flat wiper Premium:
Flat wiper Eco:
Flat wiper U-type:
Pióra Hybrid X:New in 2022!
Standard wiper

Choose wiper blade length

Flat wiper Premium:
Flat wiper Eco:
Flat wiper U-type:
Pióra Hybrid X:New in 2022!
Standard wiper

Choose wiper blade length

Flat wiper Premium:
Flat wiper Eco:
Flat wiper U-type:
Pióra Hybrid X:New in 2022!
Standard wiper

Legend

1) - for metal arm only
2) - set for rear window (wiper blade & metal arm)
3) - wiper blade & sprinkler mounted on the arm bar
4) - special version - for 12x4mm arm bar
Dotacja na kapitał obrotowy dla MOTGUM Sp.j. Perczyński Godlewski Kukla

Projekt dotyczący wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).